خدای من اگه تو نبودی...............

خدا یا خداوندا.کممکم کن .ما را دریاب که بی تو خیلی تنهاییم.همیشه محتاج تو هستیم.خداوندا دلهای ما را به سوی خود نزدیکتر کن.مگزار از تو دور شویم.خدایا ما جوانیم دلهامون زود به سمت گناه کشیده می شه .اره ممکنه گناه کنیم ولی دلهامون خیلی ساده و پاک است.خدا یا زمانه ما زمانه غریبی است.خیلی غریب من که گم شده ا م.همه یه طوری شدن.ادمها بیخیال همه چی شدن.البته بعضی هاشون بی خیال دین و ایمان................تو خیابون ها که می روی از قیافه بعضی ها خندت می گیره.موهای ژولی پولی لباسهای اجق .چه می دونم ولی فکر می کنم خود امریکا هم که بری از این قیافه ها نمی بینی.من با مد مخالف نیستم.اتفاقا خودم از کسایی هستم که سعی می کنم که طبق روز لباس بپوشم. اما چه لباسی؟؟؟این تیپهایی که بعضی ها می زنند.............. دیگه خیلی ...............نمی دانم شایید انها هم حق دارند.تو شناخت هوییت خود گم شده اند.تو یه این زمونه که همه همدیگه رو فراموش کرده اند.هر کسی سعی می کنه خودش رو یه طوری مطرح کنه.حالا به هر صورت.خدایا جوانان ما را فراموش نکن. اگر چه می دانم این ما هستیم که روز به روز از تو دور می شویم.خدایا کمکمان کن.هر کسی در هر لباسی هر چند در گناه غرق شده باشد ولی ته دلش باز هم خدا رو داره.پس تا دیر نشده و فرصت داریم دست از اشتباهاتمون بر داریم.خدا همیشه منتضر بازگشت ماست.

/ 0 نظر / 5 بازدید