سهم من از تو؟

در کدامین ایینه می توان تو را جستجو کرد؟در کدامین چشمه زلال تو را می توان دید؟در کدامین راه نهفته می توان تو را پیمود؟سهم من از تو چیست؟؟؟گلدان خالی کنار پنجره دانه برفی که هرگز به زمین نمی رسد؟افتابی که هرگز گرمایش را نمی توان احساس کرد؟یا راهی که به ناکجا ختم می شودسهم من دویدن به سوی تو و هرگز نرسیدن به توست20.gif46.gif  12.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید