دوستت دارم

دوستت دارم

    حتی اگر قرار باشد

                 شبی بی چراغ، در حسرت یافتنت

       تمام پس کوچه ها را

                  زیر باران، قدم بزنم.

/ 0 نظر / 50 بازدید