خواب یا بیدار

گرچه یا یادش همه شب تا سحرگاهان نیلی فام بیدارم گاهگاهی نیز وقتی چشم بر هم می گزارم خوابهای روشنی دارم عین هشیاری/ انچنان روشن که من در خواب دم به دم با خویش می گویم :بیداریست.بیداریست.بیداری اینک اما در سحرگاهای چنین از روشنی سرشار پیش چشم این همه بیدار. ایا خواب می بینم؟؟؟؟؟/؟؟؟ این منم همراه او؟/؟؟؟؟؟؟// بازو به بازو.مست مست از عشق از امید؟؟؟؟؟ روی راهی تاروپودش نور.از این سوی دریا رفته تا دروازه خورشید؟؟؟؟؟؟ ای زمان ای اسمان ای کوه ای دریا......... خواب یا بیدار....... جاودانی باد این رویای رنگینم

/ 1 نظر / 5 بازدید
باربد

سلام ندا. خيلی خيلی خيلی خيلی قشنگ بود اين متن. ولی تروخدا ديگه از نا اميدی حرف نزن و دوست داشتن خود وديگران را به وجود خودت پيوند بزن. اميدوارم موفق باشی نازنين.