کاش میشد.........

باید فراموشت کنم     چندیست تمرین می کنم     من می توانم میشود ارام تلقین می کنم       کم کم ز یادم می روی   این روزگار و رسم اوست  این جمله را با تلخیش صد بار تضمین می کنم                                

/ 0 نظر / 6 بازدید