دلــــــم ؛

گـاهی میــگیــرد !

گـاهی میــسوزد !

و حتی گـاهی ،

گـاهی نــه _خِیــلی وقتـــها_

میـــشکند !

امــ ـا هنـــــوز می تَپــــد

/ 1 نظر / 32 بازدید
Ahmad

زندگی باید کرد..