یادت هست؟/؟؟؟؟

یادت هست لحضه ای را که بسویت پر کشیدم؟؟؟ برایت سفره ای از محبت پهن کردم.              یادت هست لحضه بازگشت پرستوی عاشق را؟                                                                   پرستویی که زمان دیدن بهار را ارزو دارد      بهاری را که با بودن تو بهاری می شود                    و بهاری را که با امدن تو عطر افشانی می کند  بوسه هایی چون سنبل فدای تو                       بهاری باش و ماندگار.عزیز من......  

/ 0 نظر / 5 بازدید