بیا ای عزیز

  • چندیست بی من پرواز کردن تو را از پنجره اتاقم می نگرم.چندیست در خلوت خود زندانیم و کلید رهاییم به دست دور از دسترس توست.چندیست سینه ام شکسته و جز تو شکسته بندی نمی شناسم.بیا بیا که بی تو شقایق ها نیز خواهند مرد.
/ 0 نظر / 5 بازدید