خدا یا من را ببخش

خداوندا بگو راهم دهند امشب به میخانه   ندانسته خطا کردم نبود از عمد و رندانه    خمارم من به یک جام از می لطفت     که اگاهم خطاکارم نه یک فاضل نه فرزانه   منم شرمنده ای محتاج بخشایش   بگو بر من نبندن در تو بگشا درب ان خانه                              گناه کارم ولی باده خور عشق توام یا رب    چو بخشیدی گناهم را بده از لطف پیمانه                           تو ان قدر مهربانی که امید بخششت دارم                                             از ان بخشایشت گشتم هزاران بار دیوانه.                

/ 1 نظر / 5 بازدید
امير

هاي ني زن ، كه تو را آواي ني برده ست دو از ره ...! به روزم هاا ...!