ساحل دریا

ساحل دریا

به روی چشم من تا چشم یاری میکند دریاست

چراغ ساحل آسودگیها در افق پیداست

در این ساحل که من افتاده ام خاموش

               دلم تنها

                            غمم دریا

                                        وجودم بسته در زنجیر خونین تعلقهاست

                                                                                           

خروش موج با من میکند نجوا

که هرکس دل به دریا زد رهایی یافت

مرا آن دل که بر دریا زنم نیست

/ 0 نظر / 37 بازدید