بی تو چه کنم؟؟؟؟؟

بی تو چه کنم؟بی تو چه کنم در این راه بی....؟بی تو چه کنم با ابرهایی که شوق باریدن ندارند؟بی تو چه کنم با دلی که تاب سکوت ندارد؟بی تو چه کنم با خزانی که میل رفتن ندارد؟بی تو چه کنم با غنچه هایی که خیال شکفتن ندارند؟بی تو چگونه چشمهایم را ببندم؟بی تو با چه شوقی به صبح سلام کنم؟بی تو و رویایت چگونه بخوابم؟بی تو زندگی برایم همچون قفسی بی نفس است؟بی تو و عشق ژاکت من خواهم مرد.نمی مانم اری شاید نفس بکشم اما زنده نیستم.کاش می دانستی؟کاش به تو گفته بودم که به زندگیم معنی می دهی.کاش از نگاهم می فهمیدی که محتاج نگاه سردت هستم.کاش می فهمیدی................کاش

/ 0 نظر / 5 بازدید