عهد شکسته

عهد بستم بر دلم هرگز نبندد دل به یار  هر که دل بندد به یار باید کند فکر فرار   تا شدم غافل دلم دل بر تو بست  عهد خود را بی وفا اخر شکست  پشت پا زد عاقبت پیمانمان  عاقبت ما را نمود بی خانمان   سخت حیران گشتم و دیدم دلم پابند توست دست پا گم کرده دل در بند توست  گریه ها سر دادم و بی دست و پا دل باختم    مات و سرگردان ولی با عاشقی ها ساختم   دل چو بشکست عهد خود اخر گردید رو در به در    عاشقی هم برایش عاقبت شد درده سر           هر که دل بندد جفا بسیار می باید کشید                                                زهجر و بی وفایی و اسیری می چشید  

/ 0 نظر / 7 بازدید