کاش می دانستم؟؟؟

کاش می دانستم دنیا با تمام وسعتش بی تو جایی برای ماندن ندارد.                                 اشک چشمانم هر شب سراغت را از کویر گونه هایم می گیرد.                             ای که دیدگانم از دل تنهایی تو الفبای اشک ریختن را اموخته اند.و لحضه های گریانم با کوچ تو روان گشته اند.                                چرا از کوچه دلتنگی هایم گذر نمی کنی؟وبرای چشمان مانده به راهم دست تکان نمی دهی؟                                                                                        بی تو قناریها خوش اواز نیستندو اسمان چشمانم همیشه بارانی است.                                         بی تو من درختی خشکیده در پاییزم.       

/ 0 نظر / 6 بازدید