.........

به او گفتم :چقدرمرا دوست داری؟   گفت:به اندازه ستاره های اسمان.                             به اسمان نگاه کردم.دیدم اسمان ابریست12.gif                                                                          
 

/ 0 نظر / 5 بازدید