با تو گفتم حذر از عشق ندانم.....

اشکی از شاخه فروریخت    مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت                        اشک در چشم تو لرزید      ماه بر عشق تو خندید                                          یادم امد که دگر از تو جوابی نشنیدم    پای در دامن اندوه کشیدم                                        نگسستم    نر میدم                                                            رفت در ضلمت غم ان شب و شبهای دگر هم                                                                                           نگرفتی دگر از عاشق ازرده خبر هم                نکنی دگر از ان کوچه گذز هم                                                                                                          بی تو اما به چه حالی من از ان کوچه گزشتم            با تو گفتم...                                                                                                             حذر از عشق ندانم؟؟؟؟                                                                                            سفر از پیش تو هرگز نتوانم............                                                                                   هرگز نتوانم....                     

/ 0 نظر / 5 بازدید