تکرار اشتباه

       شکنجه های زمین خاک کرد روح مرا                                                     دوباره وسوسه ای تلخ و پر گنا هم کرد                                                 برای توبه به درگاه او نضر کردم                                                                 خدا اشاره به تکرار اشتباهم کرد                                                                .......بهانه همیشگی.......                                                                    سلام بهانه است.........

/ 0 نظر / 5 بازدید