هر کی عاشق بشه هیچ وقت مانند من نمی شه

 

   قلبا رو تا نشکافی تکلیفا روشن نمی شه

 

     اگر از من کسی رو دیدی که مهربون تره

 

    اسمشو که میاری برق از نگاهت می پره

 

     دلتو بهش بده اگر که دیدی عاشق تره

 

       ولی خسته که شدی بیا دلم منتظره

/ 0 نظر / 30 بازدید