منتضر

یک صبح تابناک که خورشید از پشت ابر سفید سر کشیده است.                                               یک صبح پر ز نور کافتاب بر روی شهر دامنی از زر کشیده است.                                             یک صبح پر زترنم که از قفس هر مرغ بروی شاخه گل پر کشیده است.                                   ان روز روز امدن توست.از سفر      

/ 0 نظر / 5 بازدید