چقدر دوستت دارم؟.......

چقدر دوستت دارم؟                                                                                                                 بگذار بگویم تو را به عمق و عرض و طول دوستت دارم.با احساسات نامریی به اندازه پایان هستی.                                                      من تو را مثل هر روز دوست دارم.مثل نیاز انسان به افتاب و شمع.             من تو را ازادانه دوست دارم.مثل ارامش انسان برای رسیدن به حق.تو را خالصانه دوست دارم مثل احساس بعد از دعا.با اندوه قدیمی و ایمان کودکی.دوست دارم با عشقی که سالها گم کرده ام.با نفسم.و با معصومیت خالصانه ام.با اشکهایم...... لبخندها یم........و تمام هستیم..........08.gif49.gif             

/ 0 نظر / 5 بازدید