درد ناک ترین جدایی ها

انهایی است که نه کسی گفت چرا

و نه کسی فهمید چرا........

/ 0 نظر / 30 بازدید