بهانه

      من برای مرگ خود یک بهانه می خواهم  یک بهانه ی پوچ و عاشقانه می خواهم   از غمی که می دانی با تو بودنم مرگ است  بی تو بودنم هرگز           گر بهانه این باشد من بهانه می گیرم                                        عاشقانه می میرم.

/ 0 نظر / 5 بازدید