دلم گرفته

دلم گرفته.دلم گرفته است.به ایوان می روم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب می کشم.                                                                                                                                   چراغهای رابطه تاریکند.کسی مرا به افتاب معرفی نخواهد کرد.کسی مرا به مهمانی گنجشکها نخواهد برد.                            پرواز را به خاطر بسپار                                                                                                          پرنده مردنی است.............                                                           

/ 0 نظر / 7 بازدید