معنی سکوت

می گویند:سکوت سرشار از ناگفته هاست؟>......                                   راست می گویند ولی برای کسی که سکوتت را بفهمد و نگاهت را بخواند   46.gif درک انسانها خیلی دشوار است.اره ولی میشه سعی خودمان را بکنیم.اه خدا چقدر نوشتن راحت است هر چی دلت می خواد می نویسی هر چند سخت باشد اما وای به ان روزی که می خوای همین حرفها رو تو چشای کسی نگاه کنی و بگی 31.gif انگار دنیا رو سرت خالی میشه انگار لال میشی.خیلی برات سخت و درد اور می شه.من همیشه سعی می کنم حرفام رو بنو یسم .می دانید حس می کنم هیچکس من و درک نکرده خودمم گاهی تو درک خودم وا می مونم نمی فهمم چه می گویم؟چه می خواهم؟چرا اینگونه ام؟17.gifمی دانید من از دست خودم خسته شدم خودم را عجیب ترین ادم دنیا می دانم .نمی دانم از اید دنیا و ادماش چی می خواهم ؟؟؟باور کنید هیچ چیز برایم معنی ندارد روزها و لحضه ها می گزرند و من در دنیای پوشالی خودم غرق شده امد42.gif.دیوونه ام نه؟می دانم افکارم و کارهایم اشتباست اما دیگه حوصله هیچی و ندارم.می دانید احساس می کنم در یه گودال تنگ و تاریک اسیر هستم که البته زندانبانش هم خودم هستم چون من این گودال رو که روز به روز هم تاریک تر و تنگ تر می شود خودم به وجود اورده ام.20.gif46.gif29.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید