دلم از سنگ که نیست؟...........

دل من میشکند. چه کنم دلم از سنگ که نیست؟                                                                   هر کجا در دل تازه نهالانی خرد از ستیز پدر و مادر خشم الود می وزد باد طلاق وز پراکندگی عایله ای بر خیزد.در سرا بانگ فراق دل من می شکند چه دل است این دل من؟                      دلم از ناله مرغان چمن می شکند.ز خیال غم مردم دل من می شکند.دلم از داغ شهیدان وطن می شکند.چه کنم دام از سنگ که نیست؟ گریه در خلوت دل ننگ که نیست؟؟؟چه دلست این دل من ؟؟؟که ز یک لرزش اشک بر رخ رهگذری.یا ز نالیدن مادر به فراغ پسری.دل من میشکند.چه دل است این دل من؟که ز تردی چو یکی ساقه تاک به شتابی که تگرگ بشکند ساقه و از هم بدرد پیکر برگ یا به اسانی یک شاخه گل می شکند.هر کجا اشک یتیمی رنجور می چکد بر سر مژگان سیاه هر کجا چشم زنی غمزده با یاد پسر مانده براه دل من می شکند.   
/ 0 نظر / 5 بازدید