چقدر زود دیر میشود

  • حرفهای ما هنوز ناتمام تا نگاه می کنی وقت رفتن است.باز همان حکایت همیشگی پیش از انکه با خبر شوی لحضه عزیمت تو ناگزیر می شود ای دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چقدر زود دیر میشود........
/ 0 نظر / 4 بازدید