زیبا ببینیم

چشمهایمان را به دیدن زیباییها عادت دهیم.و با هم عهر ببندیم هرگز دلی را نشکنیم.تلاش کنیم با دلی لبریز از صداقت و یکرنگی زندگی کنیم.و وقتی به پرتو رنگارنگ رنگین کمان خیره می شویم دلهای تنگ و بی قرارمان را با لبخندی بی ریاارام کنیم.04.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید