وقتــی سکوت خــدا را در برابر راز ُ نیــازت دیدی


نگــو خـدا با مــن قهر است…

 

او به تمـام کـائنات فرمــان سکوت داده


تــا حرف دلـــت را بشـــنود…

 

پس حرف دلــت را به او بگــو…

/ 1 نظر / 33 بازدید
مریم

[لبخند]