سپاس

اگر در کهکشانی دور دلی یک لحضه در صد سال یاد من کند بی شک...... دل من در تمام لحضه های عمر به یادش می تپد پر شور.....                                                                      مرا این دستهای گرم این جانهای سر شار از صفا یک عمر پرورده است.                             دلم در نور و عطر این محبت های رنگین زندگی کرده است..                                                 نگاه مهربانتان جان بخش چون خورشید به روی لحضه های من درخشیده است.            به جانم نیروی گفتار بخشیده است.                                                                                 صفای مهرتان را با سرا پای وجودم.با تمام تارو پودم.می پزیرم.می برم با خویش.              مرا تا جاودان سرمست خواهد کرد.صفای مهرتان همواره بر من می فشاند نور.            ااگر از جان من یک ذره ماند در جهان .در کهکشانی دور........                           

/ 0 نظر / 5 بازدید