اهی ادم می ماند بین بودن یا نبودن

به رفتن که فکرمیکنی

اتفاقی می افتد که منصرف می شوی....

میخواهی بمانی

رفتاری میبینی که انگارباید بروی!!!

این بلاتکلیفی خودش کلی جهنم است......

/ 0 نظر / 29 بازدید