درد بی درمان

سلام

امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشید

من که فقط دیوار نا اعتمادیم به دورو بریام بیشتر شد

دلم پر درد شده

احساس میکنم هیچ کس سر جای خودش نیست

درد بدیه

انقدر ساده بودن

که همه دستت بندازن

/ 1 نظر / 35 بازدید

شاید جای خودت عوض شده