به نام او......

پرنده ها کوچ می کنند.گلها پژمرده می شوند.پروانه ها خود را به اتش می زنند.و ماهیها به اعماق دریا فرو می روند.                                                                                                        نه زمستان است که پرنده ها کوچ کنند و نه باد خزان است که گلها پژمرده شوند و نه گرمای اتشی که بال پروانه ها بسوزد.و نه سرما که ماهیها به اعماق دریا بروند.بلکه این منم که حکایت زندگیم را گفته ام.پرنده ها کوچ می کنند ماهیها به اعماق فرو می روند و گلها از غم و قصه پر پر می شوند پروانه ها از غم احساسات خود را به اتش می زنند تا در انزوا به حال من بگریند.به حال منبه حال تنهایی من.وبه حال جدایی از عزیزان من..........        
/ 0 نظر / 7 بازدید