چند سال از امشب بگذره

 

چیزی نمی تونم بگم ، قراره از من بگذری


چیزی نگو می فهممت ، باید از این خونه بریچند سال از امشب بگذره؟ ، تا من فراموشت کنم


تا با یه دریا تو خودم ، خاموش خاموشت کنمتنهاییامو بعد از این ، با قلب کی قسمت کنم؟


واسه فراموش کردنت ، باید به چی عادت کنم؟تو باید از من رد بشی ، من باید از تو بگذرم


کاری نمی تونم کنم ، باید بیفتی از سرمبعد از تو باید با خودم ، تنهای تنها سر کنم

یک عمر باید بگذره ، تا امشبو باور کنمچند سال از امشب بگذره؟ ، تا من فراموشت کنم


تا با یه دریا تو خودم ، خاموش خاموشت کنمچند سال از امشب بگذره؟ ، با من یکی هم خونه شه


احساس امروزم به تو ، تنها یه شب وارونه شهتنهاییامو بعد از این ، با قلب کی قسمت کنم؟


واسه فراموش کردنت ، باید به چی عادت کنم؟تو باید از من رد بشی ، من باید از تو بگذرم


کاری نمی تونم کنم ، باید بیفتی از سرمبعد از تو باید با خودم ، تنهای تنها سر کنم

یک عمر باید بگذره ، تا امشبو باور کنمچند سال از امشب بگذره؟ ، تا من فراموشت کنم


تا با یه دریا تو خودم ، خاموش خاموشت کنمچند سال از امشب بگذره؟ ، با من یکی هم خونه شه


احساس امروزم به تو ، تنها یه شب وارونه شهچیزی نمی تونم بگم

/ 2 نظر / 35 بازدید
مسعود

اوییییییییییییییییییییی من اومدم خیلی وقت ازت خبری نداشتم می خوای تو دنیای نوین من عضو بشی بدو بیا نگو نگو نه نمیشه با هر کفشی هم اومدی عیبی نداره کلبه ما صفا داره [زبان] لینکت کردم اما تو نکردی[ناراحت]

setar

واقعا هم.. چند سال از امشب بگذره؟ ، تا من فراموشت کنم