خوشبینی

می توان همچون عروسکهای کوکی بود.                                               با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید                                               می توان در جعبه ماهوت با تنی انباشته از کاه                                   سالها در لابلای تو رو پولک خفت                                                          می توان با هر فشار هرزه تنی                                                              بی سبب فریاد زد و گفت:                                                                              اه من بسیار خوشبختم.                                

/ 0 نظر / 5 بازدید