احساس

می گویند : شیشه ها احساس ندارند اما وقتی روی شیشه بخار گرفته ای نوشتم. دوستت دارم. ارام گریست.20.gif   

/ 0 نظر / 6 بازدید