مادر(کسی که هیچکس مسه ان نخواهد بود)

معنی عشق در نگاه مادر است    هر چه دارم از دعای مادر است   در میان اختران اسمان  اختر رخشان صفای مادر است   ارزوها در پی هم می رود  ارزوی من در رضای مادر است    گر که اینسان باشد رسم روزگار     رسم خوش در وفای مادر است     قلب من با نام مادر می تپد  چون که این قلبم برای مادر است    مادر از هر گوهری بالاتر است  از همه برتر خدای مادر است  این جهان با نام مادر جان گرفت  هر چه هستی هست برای مادر است   عشق مادر چون گوهر با ارزش است                                                                                              چون بهشت هم زیر پای مادر است                             (تقدیم به مادر عزیزم و همه مادران) 

/ 0 نظر / 6 بازدید