آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد


شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش-


دوست می دارد


حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را


بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،


 

چه قدر دوســتت دارد !


و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد !

/ 0 نظر / 32 بازدید