بهانه

دلم در سینه احساس غریبی می کند.بهانه می گیرد تو را می خواهد.تو نیستی و به جز خوشبختی همه چیز اینجا هست.می نویسم.........امشب نیز چون تمام شبها دلم هوای تو کرده است.46.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید