بهانه من

من بهانه توام تو بهانه منی.              از تو دل نمی کنم.دل ز من نمی کنی    دوست دارمت چنان کز تو دل نمی کنم                                                                                                                 تا ابد اگر مرا بشکنی به دشمنی         لحضه و همیشه ای.مثل سنگ و شیشه ای                                                                                                  گاه سردو بی فروغ گاه گرم و روشنی      شانه ام برای تو تا که سر نهی بران                                                                                                           گرده ام برای تو گر که زخم می زنی              همنفس به من بگو آسمان ما کجاست؟                                                                                                      من دلم گرفته از این حصار اهنی                 این مرام عشق بود داستان سنگ و رود                                                                                                            من همیشه ماندگار تو همیشه رفتنی      می روی و بعد تو حال و روز من مپرس                                                                                                         اتشی فتاده در بافه های خرمنی           

/ 0 نظر / 5 بازدید