غریبه

غریبه.....                                                                                                                              با من حرف بزن.با من که شکسته تر از واژه های شکسته ام.                                              ای صداقت بی انتها ای مسافر ستاره پوش شهر غربت.                                                   ای ترانه خاموش زندگی.یادت هست ان شب که در کنارم بودی؟                                    و برایم از صداقت گلهای باغچه سخن می گفتی.و در غبار پنجره شکسته دلم نوشتی:                      بهار یعنی نسیم تازه شدن.                                                                                                                                              دوستت داشتم و دارم.                                                                                                                    

/ 0 نظر / 8 بازدید