می نویسم

روی نفس تفته کویر............                                                                                                          وقطره های نرم باران........                                                                                                         روی پیشانی خورشید                          وبیدهای رها در باد                                                                                                               روی استخوانهای شیطان حتی.....                                                                                                           می نویسم:                                                          جز تو دل به کسی نخواهم داد.         

/ 0 نظر / 5 بازدید