دل تنگی

به دیدارم بیا هر شب  در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند دلم تنگ است بیا ای روشن ای روشن تر از لبخند   شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی ها    دلم تنگ است    دلم تنگ است 

/ 0 نظر / 5 بازدید