انگار خودت هم می دانی.....................

همیشه وقتی که من نیستم تو می ایی. ارام ارام از پله ها بالا می روی.پشت در می ایستی و زنگ را به صدا در می اوری.من نیستم.انگار خودت هم می دانی.درهای بسته سر نوشت تواند.یادم باشد کلیدی برایت بفرستم تا این بار که امدیگلهای نرگس را که برایم خریدی روی میز بگزاری و منتضرم بنشینی در باز است گلدان خالی روی میز افتاده است و من به هیاهوی مگسها  در وسط اتاق زل زده ام.یک نفر زنگ می زند.همیشه وقتی که من نیستم می اییی......................46.gif

/ 0 نظر / 30 بازدید