بی تو هیچ چیز معنا ندارد........................

شادی نپزیرد دل یک لحضه جدا از تو      ای راحت جان بنشین جان و دل ما از تو    با زلف تو افتادم در شام پریشانی      بر پای دل افتاده است این سلسله ها از تو   اهو نگه ها عمریست کز چشم تو بیمارم  لبهای تو جان بخشد.درد از تو دوا از تو     من کز لب شیرینت خشنود به دشنامم    بنگر که چه سرمستم هنگام دعا از تو     گر جان طلبی هردم سر بر خط فرمانم   جانا سرو جان از من گلبانگ صدا از تو    هر مرغ غزلخوانی از عشق تو می نالد   پیچیده در این عالم هر گوشه صدا از تو       
/ 0 نظر / 7 بازدید